Barion Pixel

keresés a weboldalon

MORUS kert – kertépítés, parkgondozás

ÁSZF

Vásárlási szerződés – Szállítási feltételek 

Az alábbi dokumentum a MORUS Kert árudánál történő vásárlás jogi feltételeit is tartalmazza. Ön megrendelésének jóváhagyásával a távollevők közötti szerződéskötésre vonatkozó jogszabály értelmében az alábbi szerződést elfogadja, ezért kérjük, rendelésének véglegesítése előtt feltétlenül olvassa el!

1, Eladó adatai

Németh Anita ev.
Levelezési cím: 8926 Kisbucsa Kossuth Lajos utca 8
Kapcsolattartó: Pajor Róbert, Filó Jázmin
Telefon: 0670/3911777 , 0630/8526101
E-mail cím: morusdiszfaiskola@gmail.com

Weboldal: www.Moruskert.hu

Adószám: 75309954-1-40

Nyilvántartási szám: 53763440

Bankszámla szám: 10104961-53198700-01005009

 1. Általános rendelkezések: 

2.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire.  A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2. A jelen Szabályzat 2020. 10. 13. napjától hatályos és visszavonásig érvényes.                  A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

2.3. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett webshop weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa- akkor is, ha nem  regisztrált felhasználója a webshopnak,  a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webshop tartalmának megtekintésére.

2.4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webshop weboldalon, megjelenő tartalmak, terjesztésével kapcsolatban. Tilos a weboldalon  megjelenő információk, tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

3, Rendelés folyamata

3.1 A MORUS Kert áruda csak a honlapon, vagy az ott feltüntetett  e-mail címen, levelezési címen, leadott olyan írásbeli rendeléseket tud elfogadni, illetve azokért felelőséget vállalni, amelyeken a megrendelő adatai, illetve a megrendelt termékek jól felismerhetően és azonosíthatóan vannak megadva. Az adatok nem megfelelő megadásából adódó károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért a MORUS Kert áruda semmilyen formában felelősséget nem tud vállalni.

3.2 A web-shopban Értékesítő részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Nem vállalunk felelősséget a web-shopban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.

4.1 Rendelés, rendelés visszaigazolás

Az első rendelés feladása előtt a web oldalon regisztrálni kell. A regisztráció során kell megadni azokat az adatokat, amelyek a csomagfeladáshoz és a számla kiállításához elengedhetetlenek.

A sikeres regisztrációt követően a rendszer egy automata üzenetet küld megrendelőnek, aki ez alapján győződhet meg a regisztráció eredményességéről.

A rendelés leadását illetve MORUS Kert szerverére történő letöltés után a rendszer ismét küld egy üzenetet megrendelőnek, amelyen visszaigazolja a  rendelés fogadását.

A beérkező megrendeléseket E-mail-ben egyedi nyilvántartási számmal ellátva, minden esetben visszaigazoljuk.

A visszaigazolás tartalmazza a termék árát, a csomagolási, az utánvételi illetve a szállítási költséget is.

A visszaigazolásban megadjuk a küldemény ragszámát, amelynek segítségével a Posta nyomon követési oldalán ellenőrizheti a szállítmány útját.

4.2  Árak

A web áruházban feltüntetett árak a szállítási és csomagolási költséget nem tartalmazzák.

4.3 Csomagolási költség

Abban az esetben, ha a termékek szállíthatósága érdekben kereskedelmi forgalomból beszerzendő csomagoló anyagot kell felhasználni, akkor annak költségét a számlán érvényesítjük.

4.4 Szállítás

A csomagok kézbesítése postai úton történik.

A szállítás napján nem határozható meg egy konkrét időpont a kiszállítás idejére vonatkozóan, ezért a problémamentes kézbesítés elősegítése érdekében kérjük, hogy regisztrációkor  a telefonszámát feltétlenül adja meg, hogy a csomagszállító szükség esetén fel tudja venni Önnel a kapcsolatot.

Amennyiben a szállítás napján nem sikerül a csomag kézbesítése, úgy a Posta egy értesítést hagy Önnél, amelyen feltünteti azt a Posta hivatalt, ahol a csomag átvehető. A küldeményt itt 5 napig őrzik, majd ha a csomagot nem vették át, az 5 nap letelte után visszaküldik azt a feladónak.

A Vevő köteles az átvétel időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációkat nem áll módunkban elfogadni.

4.5 Szállítási határidő

A beérkezett rendeléseket általában hetente kétszer, hétfőn és csütörtökön adjuk fel. A termékek nagy választékára való tekintettel nem áll módunkban, mindenből cikkből folyamatosan raktárkészletet tartani, ezért előfordulhat, hogy bizonyos esetekben a szállítási határidők, a beszerzés idejével meghosszabbodnak. Ez az eddigi tapasztalatok szerint, 1-2 hetet jelenthet a gyakorlatban. A szállítás tényleges idejéről természetesen értesítjük megrendelőinket.

Az esetlegesen előforduló késedelmes kiszállítás miatt MORUS Kert web áruház nem vonható felelőségre, mivel a szállítás folyamatára semmilyen ráhatása sincs.

Természetesen Megrendelő kérésére mindent elkövetünk annak érdekében, hogy a küldeményt  mielőbb átvehesse.

4.6 Fizetés

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Fizetés az áru átvételekor utánvéttel is történhet. A számlát minden esetben a csomagban helyezzük el.

A 100 000 Ft-ot meghaladó rendeléseket nagyobb értékű megrendelésnek tekintjük. Ilyen esetben kérhetjük a visszaigazolásban feltüntetett előleg előre történő átutalását.

A Megrendelő kijelenti, hogy elfogadja a Feltételeket, magára nézve azt kötelező érvényűnek tartja, tisztában van a rendelés menetével és a fizetés feltételeivel.

5, Elállás joga   

5.1. A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet, az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Megrendelő 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.

5.2. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

5.3. A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalta e költség viselését.

5.4. Az elállási jog gyakorlása esetén a Megrendelőt a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

5.5. Nem illeti meg az elállási jog Megrendelőt olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet az ő utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

5.6. A fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát

 1. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 2. olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 3. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;                          /ide tartoznak a szabadgyökérrel szállított gyümölcsfák, díszfák, cserjék, amelyek a szakszerűtlen ültetés vagy tárolás során gyorsan tönkre mennek/
 4. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 5. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 6. olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
 7. olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 8. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 9. hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 10. nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 11. lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 12. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

5.7. Szolgáltató a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Felhasználó részére, beleértve a szállítási díjat is.

5.8. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót semmilyen  többletköltség nem terheli.

5.9. Felhasználó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni.

5.10. Felhasználó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t.

5.11. A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.

5.12. Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.

5.13. A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Felhasználó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

5.14. Amennyiben Felhasználó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban , vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Felhasználó Szolgáltató részére.

5.15. Felhasználónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Felhasználót terheli! A termék visszaérkezését követő tizennégy napon belül a Felhasználó által megadott bankszámlaszámra visszatéríti Szolgáltató a termék vételárát, a szállítási költséggel együtt.

5.16. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet  itt érhető el.

5.17. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve a                     http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0064:0088:HU:PDF                               címen érhető el.

5.18. Felhasználó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.

5.19. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár e.

 

 1. Garancia, Szavatosság

6.1. Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak.
A oldalainkon feltüntetett növényekre garanciát nem vállalunk, mert az ültetés módjától, szakszerűségétől és a további gondozástól függ a növények sorsa. Minden esetben egészséges, életképes növényeket küldünk.
A szabadgyökerű növényekből tavasszal mindig kiültetjük a megmaradt töveket, így tudjuk kontrolálni azok életképességét. A szabadgyökerű növények őszi beérkezését követően a legnagyobb odafigyeléssel bevermeljük és biztosítjuk számukra a megfelelő körülményeket.

6.2. Természetesen , ha a vásárlónak a csomag megérkezése után bármi észrevétele lenne a kapott növényekkel kapcsolatban, kérjük azt mielőbb jelezze.A gyorsan romló termékekre – növényekre – reklamációt, észrevételt az átvétel utáni 3. munkanapig fogadunk el.

 1. Szavatosság nem növény termékek esetén:

A termék hibája esetén Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Kellékszavatosság

7.1. Felhasználó webshopot üzemeltető cég hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

7.2. Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

7.3. Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni.

7.4. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

7.5. Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

7.6. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

7.7. Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

7.8. Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.

7.9. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

 1. Eljárás szavatossági igény érvényesítése esetén  /nem növények esetén/

8.1. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.

8.2. A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).

8.3. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik (Ptk. 6:166. §).

8.4. A Szolgáltató a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.

A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

8.4. Ha a Szolgáltató a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.

8.5. A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

8.6. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

 

9.A felelősség korlátozása

9.1 A MORUS Kert árudában való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra.

9.2. A MORUS Kert áruda semmilyen módon nem felelős az alább felsoroltak miatt, bármilyen okból is következik be:

 • Az Interneten küldött és vagy fogadott bármilyen adat.
 • Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban.
 • Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalon.
 • Bármely levél vagy adat elvesztése.
 • Bármely szoftver nem megfelelő működése.
 • Bármely programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.

9.3. A Megrendelő felelőssége felmérni, hogy hogyan védi meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól.

9.4. A MORUS Kert áruda nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis major esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatban, ami nem az irányítása alatt áll.

9.5. A MORUS Kert áruda szabadon megváltoztathat bármilyen árat, határidőt.

9.6. A MORUS Kert áruda szabadon, indoklás nélkül módosíthatja a vásárlás feltételeit és szabályait. Bármely változtatás abban az időpontban lép életbe, amikor az online megtalálható a Csomagküldő Kereskedés honlapján.

 1. A szerződés hatálya

10.1. Jelen szerződés a megrendelés leadásával lép hatályba, és a számla kiegyenlítésével zárul le.

10.2. Rendelések lemondása: A vevő jogosult a megrendelést követően, de még a visszaigazolást megelőzően a vásárlástól elállni. A rendelés telefonon is lemondható, de ezt írásban (e-mailen, faxon vagy postai levélben) is meg kell erősíteni. Ebben az esetben a vevőt semmilyen költség nem terheli! Amennyiben vevő ezen időtartam után kíván elállni rendelésétől, lehetősége van a MORUS Kert áruda munkatársával telefonon egyeztetni, aki mindent megtesz azért, hogy a rendelés teljesítését leállítsa.

10.3. Ha a feladott csomagok kiszállítását már nem áll módunkban leállítani, a vevő azt nem köteles átvenni, átvétel esetén természetesen a jogszabályokban meghatározott időtartamig joga van a bontatlan, sértetlen termék visszaküldésére, melynek ellenértékét a MORUS Kert áruda megtérít vevő számára.

10.4. A visszaélések elkerülése érdekében a MORUS Kert áruda fenntartja jogot, hogy feltételekhez kötve (pl. előzetes fizetés, előleg bekérése), vagy ne szolgálja ki azon a vásárlókat, akik nem tartják be a vásárlási szerződésbe foglaltakat.

 1. A Megrendelő felelősségvállalása

Megrendelő tudomásul veszi, hogy rendelése jóváhagyásával jelen szerződést elfogadja, és az itt leírtak be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért jogi felelősséggel tartozik.

 1. A MORUS Kert áruda felelősségvállalása

12.1. A MORUS Kert áruda vállalja, hogy a fent jelzett dokumentumban leírtakat magára nézve kötelezőnek tekinti és azok teljesüléséért mindent (tőle telhetőt) elkövet. A MORUS Kert áruda tevékenységének megvalósításához a termékkínálat, és a szállítás terén partnerekkel működik együtt, így a vásárlási szerződés teljesülését a partnerek szerződésteljesítése is befolyásolja.

12.2. A MORUS Kert áruda fenntartja a jogot, hogy a megrendeléseket részletekben teljesítse és számlázza a  Megrendelő felé.